Nenarozený,
ale bez přerušení pokračující,
nepřicházející ani neodcházejicí, všudypřítomný.
Nejvyšší dharma,
nemìnný prostor, nepopsatelný,
přirozeně se osvobozující.
Naprosto svobodný a dokonalý stav,
jsoucí od samého počátku.
Sám sebou stvořený, bez místa,
nic negativního nemusí zamítat
a nic pozitivního příjímat.
Rozpínající se do nekoneèna, všeprostupující,
nezměrný a neomezený, bez hranic.
Nic co by bylo třeba rozpustit,
nebo od čeho se osvobodit.
Pøítomný za časem a prostorem,
od samého počátku.
Nezměrná velikost vnitřního prostoru,
zářivý jas podobný slunci a měsíci.
Sám o sobě dokonalý,
nezničitelný.
Trvalý jako hora, čistý jako lotos,
silný jako lev.
Totální blaženost,
bez hranic.
Osvícení,
vyrovnanost,
vrchol dharmy,
světlo univerza,
dokonalé od samého počátku.